Сдружение за международно право Българската търговско-промишлена палата

SOFIA VIS PRE-MOOT 2020

06.03.2020 - 08.03.2020

Регистрация

sofia vis pre-moot 2020

Mежду 06 и 08 март 2020 г. София ще бъде домакин на състезание по международен търговски арбитраж. Благодарение на съдействието на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) Сдружението за международни състезания по право организира Sofi Vis Pre Moot, посветен на казуса в 27-ото издание на Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot – най-голямото международно състезание по частно право в света.

Състезанието се провежда традиционно в гр. Виена, Австрия, като само през миналата година е участие в него взеха близо 370 отбора от 87 държави по целия свят. Сред участниците бяха и три български отбора, които представиха СУ “Св. Климент Охридски, ВТУ и УНСС.

Ежегодно в седмиците преди устните кръгове на състезанието във Виена, се организират предварителни състезания, на които отбори се срещат с други университети, за да повишат знанията и уменията. Подобни Pre Moot състезания се провеждат в градове като Париж, Ню Йорк, Милано, Мюнхен и Белград, като за първи път и София ще бъде домакин на такова събитие.

Освен състезателната част, в първия ден от Sofia Vis Pre Moot ще има семинар по арбитражни теми, на който ще говорят изтъкнати авторитети в областта.

Надяваме се на Вашия интерес към Sofia Vis Pre-Moot 2020!

email: vis.sofia@gmail.com

Зали

Регистрация

Българската търговско-промишлена палата /БТПП/

Българската търговско-промишлена палата е най-старата организация на свободните предприемачи в България, създадена през далечната 1895 г. Вече трети век Палатата подпомага, насърчава, представлява и защитава стопанските интереси на своите членове, предоставя им различни услуги, съдейства за европейската и международна интеграция на България. БТПП има ключова роля при определяне на националната политика в областта на икономиката и лобира по специални закони, защитавайки своите членове. БТПП се основава на принципите на доброволно членство, автономия и самофинансиране и се стреми да установи етични взаимоотношения в бизнеса.

Арбитражният съд при БТПП е институция с дългогодишна традиция в областта на разрешаване на правни спорове. Той е приемник на търговския арбитраж, учреден в системата на БТПП още в края на 19 век (1897 г.), функционирал до Втората световна война. В резултат на непрестанното усъвършенстване и модернизиране на дейността на АС при БТПП през последните години броят на разглежданите дела е рязко увеличен. При около 130 – 160 дела в началото на века, през последните четири-пет години броят на делата се движи между 700 и 800 годишно.

 

Сдружението за международни състезания по право /СМСП/

Сдружението за международни състезания по право /СМСП/ е българско юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза, учредено през лятото на 2009 г. Организацията обединява студенти от различни университети, академици и юристи от практиката, които са представили България в престижните международни състезания по право.

Целта на Сдружението е да популяризира сред българските студентите състезанията по право като една комплексна и новаторска форма на юридическо обучение, да селектира и организира подготовката на отбори, които да се състезават от името на университетите, както и да им съдейства за постигане на високи резултати. Едновременно с това СМСП работи за повишаване на интереса към проблемите на международното и европейското право.

Нашите намерения са чрез тясно сътрудничество с университетските ръководства и студентските организации да увеличим броя на университетите в България, които имат представителен отбор в състезанията. Това ще ни помогне в бъдеще да формира и нови треньорските екипи, които да подготвят успешно следващите поколения състезатели.

Отделна част от дейността на Сдружението е концентрирана върху създаването и поддържането на библиотечен фонд от материали /статии, учебници, монографии/, посветени на проблемите на международното и европейското право, който да бъде на разположение на членовете на Сдружението.

Информация за София

София е най-големият град и столица на България. Основан преди хилядолетия, днес градът продължава да се развива, превръщайки се в културен и икономически център на България. Днес в столицата живеят над 1 250 000 души.

София е разположена в западната част на страната, в района на Софийското поле и в подножието на планината Витоша.

Едно от любимите места на жителите на града, както и на туристите, е булевард „Витоша”. Тук са разположени магазини на световни марки, а статутът му на пешеходна зона го превръща в приятно място за разходка и отмора.

Според потребителите на TripAdvisor една от най-добрите обиколки на културно-историческото наследство на града може да се направи всеки ден безплатно с професионалните екскурзоводи на Free Sofia Tour. Free Sofia Tour започва всеки ден от 11ч. и от 18ч. пред Съдебната палата.

За повече информация.

Sponsors

Bulgarian Association of Independent Winegrowers

Schoenherr

Colibra.io